TPHCM, ngày 30/9/2016 – VietnamWorks mới đây công bố Báo cáo về lương và hành vi của người tìm việc tại Việt Nam. Báo cáo là tổng hợp số liệu về mức lương của hơn 45.000 vị trí đăng tuyển trang web VietnamWorks.com trong 6 tháng đầu năm 2016. Có thể nhận thấy một số xu hướng đáng chú ý về mức lương của dân văn phòng tại Việt Nam thông qua số liệu thu thập từ báo cáo.

Ông Gaku Echizenya – Giám Đốc Điều Hành của VietnamWorks cho biết: “Thực tế, với hầu hết người đi làm, mức lương là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu. VietnamWorks công bố báo cáo lương trong 6 tháng đầu năm 2016 tại Việt Nam với mong muốn giúp doanh nghiệp và người tìm việc nắm bắt được thông tin thị trường cũng như xu hướng mức lương để từ đó tìm kiếm công việc phù hợp với nguyện vọng của mình. Từ báo cáo này, bạn có thể hiểu rõ hơn chi tiết về mức lương cho từng lĩnh vực, từng địa điểm và hành vi tìm kiếm việc làm của các ứng viênTính tới thời điểm này, bản báo cáo đã được hàng trăm các chuyên gia, các cá nhân quan tâm và sử dụng làm nguồn tham khảo. Bạn có thể tải báo cáo về tại đây: http://employer.vietnamworks.com/report

Nhìn chung, phần lớn các vị trí văn phòng tại Việt Nam có mức lương khởi điểm từ 11.250.000đ/tháng trở lên, chiếm tới 57% tin đăng tuyển tại VietnamWorks. Cụ thể hơn, có đến 1/5 vị trí thu hút ứng viên với mức lương khá cao từ 22.500.000đ/tháng.

*Lưu ý: tất cả mức lương trong thông cáo báo chí này đã được chuyển từ USD sang VND với tỉ giá 22.500VND/USD

Mức lương trung bình theo cấp bậc

Xét theo cấp bậc, mức lương phổ biến bắt đầu từ mới ra trường/chưa có kinh nghiệm đến Nhân viên là từ 5.647.500đ đến 11.250.000đ, Trưởng Phòng – Quản Lý (Manager) là từ 22.522.500đ đến 45.000.000 và Giám Đốc và cấp cao hơn (Director/CEO) là hơn 67.500.000đ. Báo cáo cho thấy không có sự chênh lệch nhiều ở cấp bậc từ mới ra trường đến nhân viên có vài năm kinh nghiệm nhưng mức lương sẽ tăng đáng kể từ vị trí Trưởng Phòng. Biểu đồ sau thể hiện các mức lương trung bình phổ biến theo cấp bậc – thể hiện dưới dạng lương tối thiểu và lương tối đa của khoảng lương phổ biến nhất.

Một thông tin đáng chú ý khác khi đánh giá mức lương theo cấp bậc là trong khi phần lớn sinh viên mới ra trường chật vật tìm kiếm việc làm và hài lòng mức lương khiêm tốn thì thực tế vẫn có những công ty sẵn sàng trả mức lương cao hơn mặt bằng chung cho đối tượng chưa có kinh nghiệm. Theo số liệu của VietnamWorks, có đến 21% vị trí ở cấp bậc mới ra trường sẵn sàng trả mức lương dao động trong khoảng 15.772.500đ đến hơn 22.500.000đ. Như vậy, sinh viên mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng có kĩ năng xuất sắc vẫn có thể mong đợi mức lương trên 15 triệu.

Công Nghệ Thông Tin là ngành có mức lương cạnh tranh nhất

Xét theo ngành nghề, báo cáo cho thấy có sự chênh lệch khá lớn về mức lương giữa các ngành, nổi bật nhất lĩnh vực công nghệ. Trong khi mức lương phổ biến của các ngành nghề được đánh giá là ngành nóng (bao gồm Kế Toán, Hành Chính, Sản Xuất, Marketing, Sales) là vào khoảng 5.647.500đ đến 11.250.000đ thì ngành Công Nghệ Thông Tin có mức lương phổ biến từ 15.772.500 đ đến 22.500.000đ và từ 22.500.000đ đến 45.000.000đ. Cụ thể, có tới 73% vị trí đăng tuyển IT có mức lương khởi điểm trung bình từ 15.772.500đ để thu hút ứng viên.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và internet trong những năm gần đây khiến nhu cầu tìm kiếm các kỹ sư công nghệ tăng đột biến trong khi nguồn nhân lực tại Việt Nam chưa đáp ứng đủ. Chính sự chênh lệnh giữa cung và cầu và làm thế nào để thu hút được đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng là yếu tố chính làm tăng mức lương phải trả cho các ứng viên.

Mức lương chênh lệch không cao giữa các địa phương

Nhiều người vẫn tin rằng thành thị phồn hoa là nơi có thể làm giàu nhanh chóng, có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng thực tế số liệu tính trung bình mức lương xét theo địa phương cho thấy các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có mức lương chi trả không cao hơn quá nhiều so với các thành phố như Đà Nẵng, Bình Dương và Bắc Ninh là bao nhiêu. Cụ thể mức chênh lệch chỉ dao động từ khoảng 1.600.000đ – 2.100.000đ. Nếu tính toán thêm về mức sống thì sự chênh lệch này không đáng kể.

 

VietnamWorks has just published the Vietnam Salary and Job-seeker Insights report for 1H/2016. The report aggregated the offered salary levels of over 45,000 vacancies on VietnamWorks.com in the first half of 2016.

  “For most of the people, the salary is one of the most important considerations when choosing a job. VietnamWorks has released the salary report of the first half of 2016 in Vietnam to provide companies and job seekers with labour market trends and pay scale by job categories, by locations and job seekers’ behavior. It will be the perfect reference for you to look for jobs that meet your expected salary. To date, it has been accessed by hundreds of businesses, professionals or even individuals. You can download the report for free here http://employer.vietnamworks.com/report”, Mr. Gaku Echizenya – CEO of VietnamWorks said.

Overall, the majority of job positions in Vietnam pay a salary of at least 11,250,000 VND per month, taking 57% of the job posts on VietnamWorks. It’s worthy to note that 1 in 5 postions offer a very high salary level of at least 22,500,000 VND per month.

*Note: All the salaries in this press release have been exchanged from USD to VND with currency rate 22,500 VND/USD*

Average salary by job level

In terms of job level, the most common salary range for fresh graduates and Experienced level is 5,647,500 VND-11,250,000 VND, for Manager is 22,522,500 VND-45,000,000 VND and Director/CEO and higher is over 67,500,000 VND. The report shows that there is less significant difference from entry-level to experienced employee; however, the salary is increasing remarkably from Manager position. The chart below represents the average salary rate in every level – expressed as the minimum salary and the maximum salary of the most common salary.

While the majority of fresh graduates struggle to look for jobs and settle with a humble salary, there are several companies willing to offer high salary to inexperienced professionals. According VietnamWorks’ data, 21% of entry-level job positions offer a monthly salary in the range of 15,772,500 VND – 22,500,000 VND. Therefore, it is still possible for fresh graduates or inexperienced professionals with outstanding skills to receive above 15 million VND per month in salary                                    

IT jobs offer the most competitive salaries

The report shows that there is a significant difference in salary among different job categories. While the most common salary range of many popular categories such as Accounting, Administration, Product, Marketing or Sales is 5,647,500 VND to 11,250,000 VND, IT jobs’ most common salary range from 15,772,500 VND to 22,500,000 VND and 22,500,000 VND to 45,000,000 VND. In specific, 73% of all IT jobs offer a salary of at least 15,772,500 VND in order to attract the candidates.

The development of technology and internet in recent years has increased the demand for IT professionals, while the workforce in Vietnam has not caught up to fill the demand yet. The gap between demand and supply is the key factor that pushed up the salary for IT jobs.

Nearly no disparity among local areas

Many people assumed big cities are the place to earn a good salary. In fact, the average figure of offered salary by location shows that in many cities like Ha Noi or Ho Chi Minh City, the salary for professional jobs is not that much higher than cities like Da Nang, Binh Duong and Bac Ninh. In specific, the difference is only around 1,600,000 VND to 2,100,000 VND. If we take into account the cost of living in big cities, this disparity is not significant.