Tin tức Doanh nghiệp

BÁO CÁO: “THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: GÓC NHÌN TỪ CÁC ỨNG VIÊN CẤP CAO”

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2019, Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố Báo cáo về “Thương hiệu cá nhân tác động tới sự phát triển của doanh nghiệp: Góc nhìn từ các ứng viên cấp cao”. Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả của cuộc khảo sát các ứng viên cấp cao, cụ thể là từ cấp quản lý trở lên trong dữ liệu của PRIMUS, một sản phẩm của tập đoàn Navigos Group.

XEM THÊM

BÁO CÁO: ỨNG VIÊN NƯỚC NGOÀI: KỲ VỌNG VÀ THÁCH THỨC KHI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2019 – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam, công bố báo cáo về “Ứng viên nước ngoài: Kỳ vọng và thách thức khi làm việc tại Việt Nam”. Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả của cuộc khảo sát các ứng viên đến từ nhiều châu lục khác nhau và đa dạng về ngành nghề.

XEM THÊM