Tin tức Doanh nghiệp

BÁO CÁO: CHÂN DUNG THẾ HỆ Z – SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020, Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam, công bố báo cáo về Chân dung Thế hệ Z – Sinh viên mới ra trường và xu hướng phát triển sự nghiệp, để đánh giá về xu hướng tính cách, hành động, suy nghĩ của thế hệ Z trong môi trường làm việc. Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả từ 1000 bài kiểm tra 3E-IP, một sản phẩm thuộc tập đoàn Navigos Group nhằm đánh giá năng lực của ứng viên tiềm năng và nhân viên hiện tại.

XEM THÊM

BÁO CÁO ĐẶC THÙ TRONG TUYỂN DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG NGÀNH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020 – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam, công bố báo cáo về “Đặc thù trong tuyển dụng và môi trường làm việc trong ngành Dược và Thiết bị Y tế”(Trong Báo cáo gọi chung là ngành Dược). Báo cáo được công bố dựa trên việc phân tích kết quả của cuộc khảo sát 601 ứng viên và 43 doanh nghiệp trong lĩnh vực Dược và Thiết bị Y Tết, thuộc cơ sở dữ liệu của Navigos Group.

XEM THÊM
Pages:123456171819