Thông điệp của CEO

G A K U   E C H I Z E N Y A

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC – CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGOS GROUP VIỆT NAM

Navigos Group không chỉ là đối tác tuyển dụng mà là đối tác cho sự thành công của ứng viên và doanh nghiệp, như đã nêu trong sứ mệnh “giúp mọi người và các công ty đạt được ước mơ”. Bằng cách tuân thủ đúng 5 giá trị cốt lõi của chúng tôi – Dịch vụ tuyệt vời (WOW Service), Luôn cải thiện (Improve It!), Luôn trách nhiệm (Own It!), Trao đổi thẳng thắn (Straight Talk!) và Chính trực (Integrity), chúng tôi đã luôn luôn tự hào cung cấp chất lượng dịch vụ cao cho người tìm việc và doanh nghiệp kể từ khi thành lập vào năm 2002.

Khi Tập đoàn Navigos trở thành một phần của en-Japan, một tập đoàn đa quốc gia có nhiều chuyên môn về nhân sự và tuyển dụng, chúng tôi đã kế thừa mô hình 3E-method độc đáo: Employment (Tuyển dụng), Education(Giáo dục) và Evaluation (Đánh giá)  của en-Japan. Trong vị thế là người dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ tuyển dụng tại Việt Nam, chúng tôi cũng không ngừng nghiện cứu về các khía cạnh Giáo dục và Đánh giá để hoàn thành mô hình 3E này. Tầm nhìn của chúng tôi trong việc áp dụng phương pháp này là trở thành một đối tác toàn diện và hiệu quả trong việc hỗ trợ người tìm việc và doanh nghiệp ở tất cả các giai đoạn thuộc tuyển dụng, bao gồm cả hành trình phát triển sau tuyển dụng. Chúng tôi gọi tầm nhìn này là “thành công sau khi gia nhập” và chúng tôi cam kết với tầm nhìn này như một cách để phát triển tổ chức cũng như đóng góp ý nghĩa cho thị trường lao động Việt Nam.

Chúng tôi muốn bạn biết rằng

Với quyết tâm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, chúng tôi luôn hoạt động dựa trên 5 giá trị cốt lõi:

Với quyết tâm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, chúng tôi luôn hoạt động dựa trên 5 giá trị cốt lõi: