Thông điệp của CEO

G A K U   E C H I Z E N Y A

CHỦ TỊCH & GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – NAVIGOS GROUP VIỆT NAM

Navigos Group không chỉ là một đối tác tuyển dụng, chúng tôi còn là đối tác cho sự thành công của mọi người và các công ty, thể hiện trong sứ mệnh “Giúp mọi người và các công ty đạt được ước mơ”. Thông qua việc thực hiện đúng 4 giá trị cốt lõi – WOW Service, Improve It, Own It và Straight Talk, chúng tôi đã bền bỉ đem lại giá trị cho người tìm việc và các công ty tuyển dụng từ khi thành lập vào năm 2002.

Khi Navigos Group trở thành một thành viên của en-japan, một tập đoàn quốc tế với chuyên môn rộng lớn về nhân sự và tuyển dụng, chúng tôi đã thừa hưởng mô hình độc đáo mang tên 3E method® – Employment, Education và Evaluation (Tuyển Dụng, Giáo Dục, và Đánh Giá). Hiện tại, chúng tôi đang là công ty dẫn đầu về tuyển dụng tại Việt Nam, và chúng tôi đang triển khai các kế hoạch Giáo Dục và Đánh Giá để hoàn thành mô hình 3E này. Tầm nhìn của chúng tôi trong việc áp dụng mô hình này là để trở nên hiệu quả hơn nữa trong việc hỗ trợ nhân tài và các công ty trong mọi bước trong quá trình tuyển dụng, kể cả hành trình phát triển sau khi tuyển dụng. Chúng tôi gọi tầm nhìn này là “thành công sau tuyển dụng”, và chúng tôi cam kết thực hiện tầm nhìn này nhằm phát triển công ty cũng như đóng góp ý nghĩa cho thị trường lao động Việt Nam.

Chúng tôi muốn bạn biết rằng

Với quyết tâm đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, chúng tôi luôn hoạt động dựa trên 4 giá trị cốt lõi: