VietnamWorks, trang web tuyển dụng trực tuyến lớn nhất Việt Nam, thuộc tập đoàn Navigos Group vừa phát hành “Khảo sát lương của người tìm việc năm 2019 tại Việt Nam”. Khảo sát được thống kê dựa trên ý kiến của gần 5.500 người tìm việc vào tháng 1/2019, thuộc cơ sở dữ liệu của VietnamWorks, người tìm việc thuộc bất kể ngành nghề và cấp bậc.

I. TỔNG QUAN MỨC LƯƠNG CỦA NGƯỜI TÌM VIỆC

25% cấp Quản lý của ngành Tài chính/Đầu tư nhận mức lương từ 70 triệu

Theo thống kê, top 5 các ngành nghề được có khoảng lương phổ biến cao nhất lần lượt là: Ngành Tài chính/Đầu tư; Ngân hàng; Công nghệ thông tin; Marketing; Xây dựng.
Riêng lĩnh vực Tài chính/Đầu tư, có 25% người thuộc vị trí Quản lý/Trưởng phòng đang nhận được mức lương từ mốc 70.000.000 VND trở lên. Mức lương tối thiểu phổ biến nhất của ngành này cho các vị trí lần lượt là: Mới ra trường: 5.000.000 VND; Có kinh nghiệm: 7.175.000 VND; Trưởng nhóm/Giám sát: 12.500.000; Quản lý/Trưởng phòng: 25.000.000 VND. “Mức lương khoảng giữa” mà nhóm này được nhận cho các vị trí lần lượt là: Sinh viên mới ra trường: 6.000.000 VND; Nhân viên có kinh nghiệm: 11.250.000 VND; Trường nhóm/Giám sát: 16.000.000 VND; Quản lý/Trưởng phòng: 35.000.000 VND.

Sinh viên mới ra trường ngành Xây dựng có mức lương trung bình cao hơn ngành khác

So với các ngành nghề khác, ngành Xây dựng có mức lương dành cho Sinh viên mới ra trường cao hơn. “Mức lương khoảng giữa” mà sinh viên mới ra trường thuộc ngành Xây dựng đang nhận được là khoảng 7.500.000 VND. Có đến ¼ nhóm ứng viên cho biết đang được trả từ 10.000.000 VND.

Công nghệ thông tin trả lương cho ứng viên có kinh nghiệm cao nhất

Theo đó, “mức lương khoảng giữa” dành cho ứng viên có kinh nghiệm vào khoảng 15.600.000 VND, có 25% nhóm ứng viên thuộc cấp bậc này đang nhận 20.000.000 VND là mốc lương tối đa phổ biến.
Hành chánh/Thư ký đang giữ mức lương tối đa thấp nhất
Theo thống kê, top 5 các nhóm ngành nghề có mức lương tối đa thấp nhất lần lượt là: Hành chánh/Thư ký; Cơ khí; Dịch vụ khách hàng; Kế toán; Bán hàng.
Riêng ngành Hành chánh/Thư ký, “mức lương khoảng giữa” cho vị trí có kinh nghiệm là 8.000.000 VND, vị trí Quản lý/Giám sát có mức lương vào khoảng 15.000.000 VND. Mốc lương tối đa phổ biến nhất được ghi nhận của ngành này chỉ vào khoảng 20.000.000 VND.

TP.Hồ Chí Minh có mức lương cao nhất hầu hết các vị trí

Theo thống kê, khu vực TP.HCM các ứng viên đang giữ mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Theo đó, “mức lương khoảng giữa” cho vị trí có kinh nghiệm là 10.000.000 VND, vị trí Quản lý/Trưởng phòng giữ “mức lương khoảng giữa” là 25.000.000. Mốc lương tối đa phổ biến nhất được ghi nhận là 36.500.000 VND.
Hà Nội giữ mức lương cao thứ hai trên toàn quốc cho toàn vị trí, với “mức lương khoảng giữa” cho vị trí có kinh nghiệm là 10.000.000 VND, “mức lương khoảng giữa” cho vị trí Quản lý/Trưởng phòng là khoảng 22.000.000 VND. Mốc lương tối đa phổ biến được ghi nhận tại Hà Nội là 30.000.000 VND.

II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LƯƠNG ĐỐI VỚI THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

1/3 ứng viên không tiếp tục ứng tuyển nếu không biết mức lương trong tin tuyển dụng

Hầu hết ứng viên dù ở cấp bậc công việc nào cũng mong muốn tìm hiểu thông tin về lương. Tuy nhiên chỉ có khoảng 1/3 các công việc hiện nay thể hiện rõ về mức lương. 2/3 các công việc còn lại có thể sẽ cung cấp đầy đủ cho ứng viên trong các vòng ứng tuyển tiếp theo.

Khi không tìm thấy mức lương trong tin đăng tuyển, khoảng 70% ứng viên vẫn có hành vi tiếp tục ứng tuyển. Tuy nhiên điều này cũng làm giảm mất gần 1/3 số ứng viên tiềm năng cho vòng tuyển dụng tiếp theo.
80% nhân viên sẽ phản ứng nếu không được tăng lương trong 6 tháng tới

Khảo sát chỉ ra rằng nếu mức lương không đáp ứng được sự mong đợi của nhân viên thì có đến gần 80% nhân viên sẽ có một vài phản ứng nhất định, trong đó 46% sẽ quyết định kiến nghị cấp trên tăng lương, gần 26% quyết định sẽ đổi việc. Tuy nhiên, khi được hỏi về lần tăng lương gần đây nhất thì có đến gần 50% nhân viên vẫn chưa được tăng lương trong vòng 6 tháng qua.

III. ĐỀ XUẤT TỪ NAVIGOS GROUP

Ông Gaku Echizenya, Tổng Giám Đốc của Navigos Group phát biểu: “Lương đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tuyển dụng tại Việt Nam ngày càng sôi động và cạnh tranh hơn do sự đầu tư của các doanh nghiệp FDI. Khảo sát về lương của người tìm việc năm 2019 do VietnamWorks thực hiện với mục đích giúp các doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của lương tác động đến hành vi ứng tuyển của người tìm việc, đồng thời là thước đo tương đối để doanh nghiệp có thể áp dụng mức lương phổ biến và hợp lý nhất theo mong muốn của người tìm việc”.