Navigos Group là một nơi thú vị và xứng đáng để làm việc!

Sứ mệnh của Navigos Group là giúp mọi người và các công ty đạt được ước mơ. Tại Navigos Group, chúng tôi gọi nhân viên là “Dream Makers” – những người tạo dựng ước mơ. Có rất nhiều cơ hội để bạn tham gia vào cộng đồng Dream Maker ở VietnamWorks và Navigos Search. Vui lòng click vào các đường link bên dưới để tìm hiểu các vị trí tuyển dụng của chúng tôi: