Corporate News

Covid-19 And The Labor Market in 2021: Situations and Solutions

Ho Chi Minh City, ­­October 6th, 2021, VietnamWorks– the oldest and biggest recruitment website in Vietnam owned by Navigos Group – has published a report on “Covid-19 And The Labor Market in 2021: Situations and Solutions”. The report collected data from survey with more than 400 responses from enterprises and 1200 job seekers in August 2021. General […]

VIEW MORE

Thị trường lao động trong làn sóng Covid thứ 4: Thực trạng và Hướng đi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021  – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, công bố […]

VIEW MORE