Corporate News

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP TRUNG VÀ CẤP CAO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM QUÝ 3/2021 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRONG QUÝ 4/2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022

Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, hôm nay công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung […]

VIEW MORE

REPORT ON THE RECRUITMENT DEMAND FOR MIDDLE AND SENIOR PERSONNEL IN VIETNAM MARKET IN Q3/2021 AND FORECASTS ON RECRUITMENT DEMAND IN Q4/2021 AND IN THE EARLY 2022

Navigos Group, Vietnam’s leading recruitment service provider, which has owned the online job-searching website VietnamWorks, the middle and senior personnel recruitment company Navigos Search, today publishes the information about the recruitment demand for middle and senior personnel in Vietnam’s market via the recruitment demands of Navigos Search’s clients in the third quarter of 2021 and […]

VIEW MORE