Corporate News

NAVIGOS GROUP PUBLISHED A REPORT ON FMCG personnel: Challenges and Opportunities as the market recovers after COVID-19

Ho Chi Minh city, February 8th, 2022 – Navigos Group, Vietnam’s leading recruitment service provider, which has owned the online job-searching website VietnamWorks, the middle and senior personnel recruitment company Navigos Search, published the report “FMCG personnel: Challenges and Opportunities as the market recovers after COVID-19”. In 2021, the FMCG industry has experienced certain difficulties […]

VIEW MORE

NAVIGOS GROUP PHÁT HÀNH BÁO CÁO – Nhân sự ngành FMCG: Thách thức và cơ hội khi thị trường phục hồi sau COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 2 năm 2022 – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, vừa phát […]

VIEW MORE