Corporate News

Nhân sự ngành Dệt May: Cơ hội và thách thức trong việc đáp ứng các yêu cầu tăng trưởng từ thị trường.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2021  – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, vừa phát hành báo cáo “Nhân sự ngành […]

VIEW MORE

Textile & Garment personnel: Opportunities and challenges in meeting increasing requirements from the market

Ho Chi Minh City, ­­August 3rd, 2021 – Navigos Group is a leading recruitment group in Vietnam which is currently owning an online recruitment website, VietnamWorks and a middle and senior recruitment service, Navigos Search. The company has published a report on “Textile & Garment personnel: Opportunities and challenges in meeting increasing requirements from the market”. The Textile & Garment industry has been […]

VIEW MORE