Corporate News

NAVIGOS GROUP PHÁT HÀNH BÁO CÁO KHẢO SÁT LƯƠNG 2022: THỰC TRẠNG THU NHẬP VÀ KỲ VỌNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022 —- Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, công bố báo cáo […]

VIEW MORE

NAVIGOS GROUP PUBLISHED A REPORT ON TALENT GUIDE 2022: SALARY SITUATION AND EMPLOYEES EXPECTATIONS

Ho Chi Minh city, April 13th, 2022 – Navigos Group, Vietnam’s leading recruitment service provider, which has owned the online job-searching website VietnamWorks, the middle and senior personnel recruitment company Navigos Search, published the report: “Talent guide 2022: Salary situation and Employees Expectations”.  The report collected data from survey with more than 6800 candidates are […]

VIEW MORE