Corporate News

Energy industry personnel: Opportunities and Challenges in adapting to new recruitment requirements

Ho Chi Minh City, August 25, 2021 – Navigos Group is a leading recruitment group in Vietnam which is currently owning an online recruitment website, VietnamWorks and a middle and senior recruitment service, Navigos Search. The company has published a report on “Energy industry personnel: Opportunities and Challenges in adapting to new recruitment requirements”. Energy […]

VIEW MORE

Nhân sự ngành Năng lượng: Cơ hội việc làm và Thách thức để thích nghi với yêu cầu tuyển dụng mới

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2021  – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, vừa phát […]

VIEW MORE