Corporate News

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP TRUNG VÀ CẤP CAO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM QUÝ 1/2022 VÀ DỰ BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRONG QUÝ 2/2022

Hồ Chí Minh, ngày 27/04/2022 —- Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, hôm nay công bố thông tin về nhu […]

VIEW MORE

REPORT ON THE RECRUITMENT DEMAND FOR MIDDLE AND SENIOR PERSONNEL IN VIETNAM MARKET IN Q1/2022 AND FORECASTS ON RECRUITMENT DEMAND IN Q2/2022

Ho Chi Minh City, ­­April 27th, 2022 — Navigos Group, Vietnam’s leading recruitment service provider, which has owned the online job-searching website VietnamWorks, the middle and senior personnel recruitment company Navigos Search, today publishes the information about the recruitment demand for middle and senior personnel in Vietnam’s market via the recruitment demands of Navigos Search’s […]

VIEW MORE
Pages:123456161718