Corporate News

The employees’ choice between “Salary, Employee benefits” and “Other factors in Employer Branding”

Navigos Group is a leading recruitment group in Vietnam which is currently owning an online recruitment website, VietnamWorks and a middle and senior recruitment service, Navigos Search. The company has published a report on “The empoyees’ choice between “Salary, Employee benefits” and “Other factors in Employer Branding”. The report was conducted results of a survey having nearly […]

VIEW MORE

Ứng viên quan tâm đến điều gì hơn giữa Lương, Chế độ Phúc lợi và Các yếu tố khác của Thương hiệu Tuyển dụng

Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, vừa phát hành báo cáo “Ứng viên quan tâm đến điều gì hơn giữa […]

VIEW MORE
Pages:123456161718