Corporate News

NAVIGOS GROUP PHÁT HÀNH BÁO CÁO Đào tạo và Phát triển trong doanh nghiệp: Thực trạng và xu hướng trong thời kỳ Chuyển đổi số

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021  – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam, công bố báo cáo về “Đào tạo và Phát triển trong doanh nghiệp: Thực trạng và xu hướng trong thời kỳ Chuyển đổi số”. Báo cáo này […]

VIEW MORE

NAVIGOS GROUP PUBLISHING REPORT Learning and Development in enterprises: Current situation and trends in Digital Transformation era

Ho Chi Minh City, March 30, 2021 – Navigos Group, Vietnam’s leading recruitment service provider, publishes a report on “Learning and Development in enterprises: Current situation and trends in Digital Transformation era”. This report is made based on data analysis across 225 enterprises surveyed by Navigos Group. The importance of Learning and Development department in […]

VIEW MORE
Pages:123161718