Corporate News

REPORT ON: “PERSONAL BRANDING IMPACTS ON BUSINESS DEVELOPMENT: HIGH-LEVEL EMPLOYEES’ PERSPECTIVES”

Ho Chi Minh City, October 10th, 2019, Navigos Group, the leading provider of recruitment services in Vietnam, published a report on: “Personal Branding impacts on Business development: High-level employees’ perspectives”. The report was conducted based on an analysis of the results of a survey of senior-level candidates, in particular from the managerial level in the PRIMUS data, a product of Navigos Group.

VIEW MORE

NAVIGOS GROUP CÔNG BỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019, Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố về việc thay đổi nhận diện thương hiệu, bao gồm: Lý do thay đổi; Hình ảnh nhận diện (logo) và câu khẩu hiệu (tagline) chính thức được sử dụng từ ngày hôm nay.

VIEW MORE
Pages:123161718