Corporate News

NAVIGOS GROUP CÔNG BỐ KÝ KẾT THÀNH CÔNG VIỆC ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC VÀO NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN KYNA.VN (TRỰC THUỘC DREAM VIET EDUCATION)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2019, Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố Ký kết thành công việc đầu tư chiến lược vào dịch vụ Kyna.vn – nền tảng học trực tuyến dành cho người trưởng thành; và Kynabiz.vn, giải pháp giáo dục trực tuyến cho doanh nghiệp, được phát triển bởi Dream Viet Education. Trong cùng ngày ký kết, Dream Viet Education cũng sẽ chuyển giao quyền tiếp tục phát triển và điều hành nền tảng Kyna.vn và Kynabiz.vn cho Navigos Group.

VIEW MORE

NAVIGOS GROUP ANNOUNCES SUCCESSFUL SIGNING INVESTMENT IN KYNA.VN (A SUBSIDIARY POWERED BY DREAM VIET EDUCATION)

Ho Chi Minh City, December 25th, 2019, Navigos Group, the leading HR service provider in Vietnam, officially announced its successful signing of a strategic investment in Kyna.vn – an online learning platform for adults, and KynaBiz.vn – one-stop e-learning solutions for business, a subsidiary powered by Dream Viet Education. On the same day of signing, Dream Viet Education will also transfer the authorization to continue developing and operating the Kyna.vn and Kynabiz.vn platform to Navigos Group.

VIEW MORE
Pages:123161718