Corporate News

NAVIGOS GROUP PUBLISHED A REPORT ON Recruitment Process Outsourcing (RPO) – New recruitment trend in Vietnam

Ho Chi Minh City, May 27, 2021 – Navigos Group is a leading recruitment group in Vietnam which is currently owning an online recruitment website, VietnamWorks and a middle and senior recruitment service, Navigos Search. The company has published a report on “Recruitment Process Outsourcing (RPO) – New recruitment trend in Vietnam”. RPO is when a company […]

VIEW MORE

NAVIGOS GROUP PHÁT HÀNH BÁO CÁO Cho thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) – Xu hướng mới trong tuyển dụng tại thị trường Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2021  – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, đã phát […]

VIEW MORE
Pages:1231415161718