Corporate News

One year after impact of the Covid-19: Challenges and opportunities for job seekers at Japanese enterprises in Vietnam

One year after impact of the Covid-19: Challenges and opportunities for job seekers at Japanese enterprises in Vietnam Ho Chi Minh City, June 22, 2021 – Navigos Group is a leading recruitment group in Vietnam which is currently owning an online recruitment website, VietnamWorks and a middle and senior recruitment service, Navigos Search. The company has published […]

VIEW MORE

Một năm sau tác động của Covid-19: Thách thức và cơ hội đối với các ứng viên tìm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021  – Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, vừa phát […]

VIEW MORE