Ho Chi Minh City, 21 January 2020 —- Navigos Group, the leading company in Vietnam’s recruitment industry, operator of the biggest job portal VietnamWorks and an executive search firm Navigos Search, has issued the report on recruitment demands for senior management level in Vietnam through Navigos Search’s clients’ hiring needs in Q4/2019.

Manufacturing and Consumer Goods/Retail lead the demand for high-level personnel

According to statistics based on recruitment needs from Navigos Search’s clients, the top 5 industries with the highest recruitment demand are Manufacturing; Consumer Goods/Retail; Information Technology; Banking and Finance; Professional Service. Accordingly, Professional Service has the highest growth rate, up to 35% compared to Quarter 3/2019; followed by Consumer Goods/Retail with a 7% increase.

Increasing the trend of “Digital Banking”, increasing the demand for recruiting related positions

As observed by Navigos Search, the demand for recruiting mid and senior positions in Q4 / 2019 in the banking sector was quite stable. Notably, local banks are focusing on developing digital services, so the demand for recruiting related positions also increased in this quarter. Specifically, such as Business Development for digital banking, Customer Experience Analysis, and Information Technology, such as Project Management, Data Analysis, etc.

Banks face many challenges in recruiting these positions because the domestic source of candidates has not met expectations. In addition, because Banking is a highly specialized industry, businesses still prefer candidates with industry experience before looking for candidates from other industries. To address a part of the challenge, banks are now prioritizing looking for Vietnamese candidates but having experience working abroad or overseas Vietnamese returning to Vietnam for work.

The emergence of new investors and open opportunities for Tourism/Hospitality and Education personnel

It is forecasted that in the resort real estate industry will continue to thrive in 2020, many corporations are investing in the hotel and resort chain, increasing the demand for recruiting mid-level and senior personnel to put into operation. As observed by Navigos Search, there is a shortage of qualified local personnel, so businesses have to attract personnel from big cities with attractive salaries.

In the Education industry, many foreign language training institutions, international schools, and Vietnamese corporations are in the process of setting up to prepare for enrollment in 2020. The positions being recruited include the Principal, Human Resources Director, and Finance Director.

Candidates have more choices, IT enterprises have to compete to attract talents

As predicted by Navigos Search, in the field of Information Technology in 2020 will continue to have high recruitment demand, especially for Outsourcing companies, with the entry of a number of large foreign investors from Asia. Also according to the observation, candidates in the industry are having more choices, which leads businesses to attract talents with competitive salaries, attractive employer brand and new or interesting work or project.

Retail is still growing dynamically, predicting recruitment demand will increase in 2020

Retail sector has appeared new foreign investors in 2019 in Vietnam for Fashion, Cosmetics, Food & Beverages, etc. This investment is mainly concentrated in big cities like Ho Chi Minh City, Hanoi, Da Nang,… Accordingly, it is expected that the demand for recruiting mid- and high-level personnel in Q1/2020 will increase, especially after the Lunar New Year.

In addition, the Retail industry also appeared investors from China. These enterprises do not have much market information in Vietnam, so recruitment requirements are still not localized and suitable for Vietnam’s labor market. For these businesses, the recruitment requirements for mid-level and senior personnel in addition to meeting the professional requirements also need to be fluent in Chinese.

Following the trend of digitalization, Retail businesses “have not fully understood, but still have to recruit” 

Vietnamese businesses in the Retail industry are aware of the development of the trend of e-commerce or digital marketing to compete in the market. This has led to an increase in the demand for the hiring of these positions while the number of candidates is still limited. However, there are still some businesses that have not developed a clear orientation for digital development so recruitment needs are not yet specific and appropriate. This led to difficulties in recruiting personnel, and the gap between supply and demand is growing as demand continued to increase and supply did not keep up.

Hồ Chí Minh, ngày 21/01/2020 —- Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, hôm nay công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng đối với Navigos Search trong Quý 4/2019.

Sản xuất và Tiêu dùng/Bán lẻ đi đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao

Theo thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search, top các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong Quý 4/2019 lần lượt là: Sản xuất; Tiêu dùng/Bán lẻ; Công nghệ thông tin; Ngân hàng/Tài chính; Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp. Theo đó, Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất, lên đến 35% so với Quý 3/2019; theo sau là Tiêu dùng/Bán lẻ với mức tăng 7%.

Gia tăng xu hướng “Ngân hàng số”, tăng nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan

Theo quan sát của Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng các vị trí cấp trung và cấp cao trong Quý 4/2019 ở lĩnh vực Ngân hàng khá ổn định. Đáng chú ý, các Ngân hàng trong nước đang tập trung phát triển dịch vụ số hóa nên nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan cũng tăng lên trong Quý này. Cụ thể là các vị trí như Phát triển Kinh doanh cho dịch vụ ngân hàng số, Phân tích trải nghiệm khách hàng và mảng công nghệ thông tin như Quản lý dự án, Phân tích Dữ liệu…

Các Ngân hàng đang gặp nhiều thách thức trong tuyển dụng những vị trí trên do nguồn ứng viên trong nước vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Bên cạnh đó, do Ngân hàng là ngành mang tính đặc thù cao nên các doanh nghiệp vẫn ưu tiên lựa chọn các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành trước khi tìm kiếm đến những ứng viên từ ngành khác. Để giải quyết một phần thách thức trên, hiện nay các Ngân hàng đang ưu tiên tìm kiếm ứng viên Việt nhưng có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài hoặc Việt kiều quay về nước làm việc.

Xuất hiện nhiều nhà đầu tư mới, cơ hội rộng mở cho nhân sự Du lịch/Khách sạn và Giáo dục

Dự đoán trong 2020, Bất động sản Nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển mạnh, nhiều tập đoàn đang đầu tư vào chuỗi khách sạn, resort; kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao để đi vào vận hành. Theo quan sát của Navigos Search, có sự thiếu hụt nhân sự đạt chất lượng tại địa phương, nên doanh nghiệp phải thu hút nhân sự từ các thành phố lớn bằng mức lương thưởng hấp dẫn.

Đối với lĩnh vực Giáo dục, xuất hiện nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ, trường quốc tế và cả các Tập đoàn Việt Nam đang trong quá trình thành lập bộ máy để chuẩn bị tuyển sinh trong năm 2020. Các vị trí đang được tuyển dụng bao gồm Hiệu trưởng, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính.

Ứng viên có nhiều lựa chọn, doanh nghiệp Công nghệ thông tin phải cạnh tranh mạnh hơn để thu hút nhân tài

Theo dự đoán của Navigos Search, năm 2020 lĩnh vực Công nghệ thông tin tiếp tục sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt đối với các công ty Outsourcing (Công ty Gia công phần mềm) với sự gia nhập thị trường của một số nhà đầu tư nước ngoài lớn đến từ khu vực châu Á. Cũng theo quan sát của Navigos Search, ứng viên trong ngành đang dần có nhiều sự lựa chọn hơn, dẫn đến các doanh nghiệp phải ra sức thu hút bằng lương thưởng cạnh tranh, thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn và tính chất mới mẻ, đặc biệt của công việc hoặc dự án.

Bán lẻ vẫn phát triển sôi động, dự đoán tuyển dụng tăng trong năm 2020

Lĩnh vực Bán lẻ đã xuất hiện những nhà đầu tư nước ngoài mới trong năm 2019 vào Việt Nam về Thời trang, Mỹ phẩm, Thực phẩm & Đồ uống,… Sự đầu tư này chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… Theo đó, dự đoán nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao trong Quý 1/2020 sẽ tăng, đặc biệt với thời điểm sau Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, lĩnh vực Bán lẻ cũng xuất hiện nhà đầu tư từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp này đang trong quá trình tìm hiểu thông tin thị trường ở Việt Nam nên yêu cầu tuyển dụng vẫn chưa được địa phương hóa và phù hợp với thị trường lao động Việt. Đối với các doanh nghiệp này, yêu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao ngoài đáp ứng được yêu cầu chuyên môn còn cần phải thông thạo tiếng Trung.

Chạy đua số hóa, Doanh nghiệp Bán lẻ “chưa hiểu rõ, nhưng vẫn phải tuyển”

Các Doanh nghiệp Việt Nam trong ngành Bán lẻ đều nhận thức được sự phát triển của xu hướng e-commerce (thương mại điện tử) hoặc digital marketing (marketing số hóa) để cạnh tranh trên thị trường, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các vị trí này tăng cao trong khi nguồn ứng viên còn hạn chế vì ngành mới phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số các doanh nghiệp vẫn chưa có định hướng rõ ràng cho việc phát triển số hóa nên nhu cầu tuyển dụng chưa cụ thể và phù hợp, dẫn đến khó khăn trong tuyển dụng nhân sự. Điều này dẫn đến chênh lệch trong cung và cầu khi nhu cầu cứ tiếp tục tăng và nguồn cung chưa kịp tăng trưởng đồng bộ.